Anna Jeziorek

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w psychologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie, której obecnie, jest dyrektorem. Odbyła liczne kursy i szkolenia, w tym, z zakresu terapii zaburzeń wieku rozwojowego: mutyzmu wybiórczego, ADHD, dzieci moczących się, terapii motywacyjnej, terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz krzywdzonych, a także diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia ). Specjalista w zakresie neuroterapii EEG Biofeedback. Posiada certyfikat trenera profilaktyki upoważniający do prowadzenia treningów i warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wydany przez Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ściśle współpracuje z Centrum Terapii Mutyzmu w Warszawie.

Autor programu profilaktycznego Prawda o Narkotykach. Konsultant do spraw dzieci, którym powierzono zadania aktorskie w teatrze, filmie i telewizji. Współpracowała min. z placówkami doskonalenia nauczycieli, a także licznymi mediami, w tym: Radiem Kraków, Telewizją Polską, Gazetą Wyborczą, Gazetą Krakowską oraz Teatrem Bagatela i Fundacją Warto Żyć.

Obszary pracy

 • Dzieci
  • diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego
  • diagnoza trudności w uczeniu się ( min. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia pamięci, ADD )
  • diagnoza gotowości szkolnej
  • diagnoza dziecka zdolnego, określenie profilu rozwojowego
  • diagnoza i terapia trudności wychowawczych, w tym ADHD, ODD
  • diagnoza dziecka odmiennego kulturowo
  • terapia w nurcie behawioralno poznawczym dzieci moczących się, dzieci lękowych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń zachowania
  • terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie i krzywdzonych
  • neuroterapia metodą EEG Biofeedback
 • Dorośli
  • ocena poziomu funkcji poznawczych
  • badania na potrzeby zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i innych instytucji
powrót do: O nas