mgr Bożena Kołpa

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia podyplomowe z psychoterapii oraz organizacji i zarządzania. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej oraz diagnostycznej rodzin. Pracując w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie zdiagnozowała ponad 1000 przypadków, w każdym tworząc indywidualny plan rozwoju i wychowania. Od początku swej pracy praktykowała psychoterapię. Początkowo związana z Instytutem Terapii Gestalt w Krakowie, gdzie uzyskała uprawnienia do prowadzenia treningów interpersonalnych. W latach 1989 – 2010 prowadziła psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie. Od 1993 r. posiada prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Za osiągnięcia w pracy nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Zasługi dla Rzeczypospolitej. Od 2007 r. podnosiła swe kwalifikacje w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii lęków, depresji, diagnozy DSM IV i in. W 2016 r. ukończyła czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Superwizuje swoją pracę u superwizora p. Danuty Mazgaj.

powrót do: O nas