Oferta dla szkół

Szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie:

  • Organizacja opieki psychologiczno- pedagogicznej w szkole
  • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Warsztaty dla uczniów:

  • zajęcia integracyjne na różnych etapach edukacyjnych
  • zajęcia profilaktyczne
  • zajęcia przygotowujące do właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia
powrót do: Szkolenia