Program szkolenia „Techniki sprzedaży”

Celem szkoleń jest

Dostarczenie wiedzy na temat:

 • Zasad skutecznego komunikowania się
 • Ścieżka sprzedaży

Praca nad rozwijaniem następujących umiejętności:

 • Nawiązywanie relacji z klientem w kontakcie bezpośrednim
 • Elastyczne i aktywne dopasowywanie się do zastanej sytuacji
 • Prowadzenie rozmowy w obszarze klienta
 • Aktywne rozpoznawanie oczekiwań i nastawień klienta
 • Praca z obiekcjami
 • Prezentacja produktu
 • Stosowanie zachowań asertywnych

Ugruntowanie lub zmiana postaw uczestników, co do:

 • Spostrzegania wpływu własnego nastawienia na jakość kontaktów z klientami
 • Znaczenia własnego zaangażowania w podkreślaniu atrakcyjności prezentowanej oferty
 • Budowania satysfakcjonujących postaw zarówno sprzedającego jak i kupującego

Zawartość merytoryczna i korzysci

Nawiązywanie relacji z klientem w kontakcie bezpośrednim:

 • Rola nastawienia i kontrolowanie własnych postaw w procesie sprzedaży
 • Tworzenie dobrej relacji z klientem od pierwszych minut spotkania (mowa ciała, intonacja, zagospodarowanie przestrzeni)
 • Rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na styl komunikacji klienta

Badanie potrzeb klienta – docieranie do emocjonalnych powodów zakupu:

 • Aktywne słuchanie nastawione na pozyskiwanie informacji
 • Parafraza, truizm, odzwierciedlanie
 • Pytania otwarte, zamknięte, sugerujące – jak się w tym połapać?

Prezentacja oferty handlowej oraz rozwijanie umiejętności doradzania i pomocy w podejmowaniu decyzji o zakupie:

 • Elastyczne dopasowywanie prezentacji do zidentyfikowanych potrzeb klienta
 • Operowanie „językiem” korzyści dla klienta wynikających z cech prezentowanego produktu
 • Wykorzystywanie modelu „cezako” (cecha – zaleta – korzyść)

Rozpoznawanie i radzenie sobie z zastrzeżeniami w trakcie kontaktu handlowego:

 • Zapoznanie się z ewentualnymi zastrzeżeniami klienta
 • Radzenie sobie z irracjonalnym atakami ze strony klienta
 • Praca z obiekcjami

Zasady finalizowania zakupu:

 • Ogólne zasady finalizowania
 • Techniki i zasady zamykania sprzedaży

Autoanaliza własnych kompetencji decydujących o sukcesie kontaktu handlowego:

 • Rozpoznanie błędów popełnianych podczas kontaktu z klientem
 • Rozpoznanie własnego potencjału (analiza atutów i rezerw)
 • Określenie kierunku rozwoju własnych kompetencji
 • Podsumowanie przez każdego uczestnika własnych mocnych i słabych stron oraz podjęcie zobowiązania dotyczącego wdrażania zdobytych umiejętności w codziennej pracy

Spodziewane korzyści dla firmy i uczestników szkolenia:

Uczestnicy wypracują spójny standard kontaktów z klientem.

Uczestnicy będą wiedzieli jak:

 • Doskonalić swój warsztat pracy
 • Świadomie kierować własnym postępowaniem w sytuacji kontaktu z klientem
 • Dostosowywać się do klienta
 • Korzystać z własnych atutów w budowaniu pozytywnych relacji z klientem
 • Podnosić swoją skuteczność w kontaktach handlowych
 • Panować nad przebiegiem rozmowy w sytuacjach trudnych
 • Budować partnerską relację z klientem
 • Efektywnie finalizować kontakt sprzedażowy
powrót do: Szkolenia dla handlowców